نویسنده = حسین مسعودنیا
تعداد مقالات: 1
1. فدرالیسم و مثلث قدرت (شیعیان، کردها و سنی‌ها) در ساختار سیاسی عراق نوین

دوره 7، شماره 19، بهار 1395، صفحه 161-183

فیروز نجفی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حمید نساج