نویسنده = رئوف رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پایگاه اجتماعی هیأت دولت در جمهوری اسلامی ایران (1360 – 1398)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-55

ملیحه رمضانی؛ یحیی فوزی؛ رئوف رحیمی


2. تجزیه و تحلیل جنبش وال‌استریت بر اساس نظریة هابرماس

دوره 4، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 153-177

حسین هرسیج؛ رئوف رحیمی؛ ملیحه رمضانی