کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: حقوق بشر غربی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جهان‌شمولی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از منظر نقد مبانی اومانیستی آن

دوره 3، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 61-90

جلال درخشه؛ محمد‌صادق نصرت‌پناه؛ مرتضی فخاری