امکانات نظری هرمنوتیک انتقادی در عبور از چالش تفاسیر متعارض از ارزش های مسلّط جهانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.30465/cps.2020.20734.1956

چکیده

وجهی از جهانی شدن ، هژمون شدن برخی از ارزشهایی است که غرب و به خصوص ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم درصدد گسترش آنها بوده‌اند. این رویکرد از جهانی‌شدن به دنبال ایجاد نظمی مبتنی بر سلسله ‏ارزش‌های لیبرالیستی است و نظم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطبق با تفاسیر غربی ترویج داده می‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد چالش تفاسیر متعارض در باب ارزش‌های جهانی یکی از مهمترین چالش‌های عصر کنونی باشد. بر این اساس در این مقاله ابتدا تلاش می‌‌شود تا چالش‌های ارزش‌هایی که موسوم به جهانی‌اند را دریابیم، سپس نشان خواهیم داد به فرض وجود ارزش‌های جهانی، ضمانت اجرایی برای اجرای آنها وجود ندارد. برای حل این مشکلات راه حلی که این مقاله ارائه می‌دهد طرح یک مبنای معرفتی برای تعارضات جهانی مربوط به تقابل ارزش‌ها بر مبنای هرمنوتیک انتقادی (رهایی‌بخش) است. رویکرد هرمنوتیکی به ارزشهای جهانی امکان تفاسیر متفاوت را معتبر می‌شمارد و از این طریق راه به حل چالش‌های حقوقی و سیاسی مربوط به ارزشهای معتبر جهانی از جمله حقوق بشر را می‌گشاید.کلیدواژه ها: هرمنوتیک انتقادی، امپریالیسم، جهانی شدن، حقوق بشر، عقلانیت ارتباطی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical features of critical hermeneutics are to overcome the challenge of conflicting interpretations of the dominant global values

نویسنده [English]

  • mohsen rezaei jafari
University of Esfahan
چکیده [English]

A part of globalization is the hegemony of some of the values that the West and especially the United States have been seeking to expand after World War II. This globalization approach seeks to establish a system based on a series of liberal values, and the political, economic, and cultural order is promoted in line with Western interpretations. For this reason, the challenge of conflicting interpretations of global values seems to be one of the most important challenges of the present era. Accordingly, in this paper, we first try to find out the challenges of the so-called global values, then we will show that there is no guarantee of global values for implementing them. To solve these problems, the solution presented in this paper is a plan for an epistemological basis for global conflicts related to the confrontation of values based on critical (relief) hermeneutics.The hermeneutic approach to global values recognizes the possibility of different interpretations and thus opens the way for solving the legal and political challenges associated with valid universal values, including human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical hermeneutics
  • imperialism
  • globalization
  • Human Rights
  • communication rationality