هویّت فلسفی تهران، نمادی برای هویّت ملّی ایرانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/cps.2020.30160.2462

چکیده

تأسیس تهران را باید نمادی برای هویت ملی ایرانی تلقی کرد. تهران صرفاً یک پایتخت در عداد پایتخت‌های دیگر نیست، بلکه علاوه بر آن پدیده‌ای است که حیات و زندگی فلسفی دارد و احکام فلسفی را ظاهر می سازد. ویژگی مهندسی‌ساز بودن تهران و انفراد ساکنان آن را می‌توان در این جهت مؤثر دانست. تهران، انتظاری را برآورده کرد و تخیلات و انتظاراتی را سبب شد. جایگاهی در داخل کشور و موقعیتی در عرصه بین‌المللی یافت. ادراک واقعبینانه از تهران گذشته و مآلاً کنونی، به درک مناسب‌تر زندگی امروز هر ایرانی با همه زوایای آن منجر می‌شود. این داشتة تهران هم مربوط به جغرافیای آن است و هم در گرو زمان تأسیس و تحولات و پیشرفت آن است. شکل‌دهی به تخیّل‌های سیاسی و اجتماعی جدید، نیازمند بازآفرینی‌های تاریخی جدیدتر و برساخت‌های اجتماعی تازه‌تری از واقعیّات تاریخی گذشته است. این مقاله با چنین هدفی، به سراغ امر پایتختی تهران و شکل‌گیری هویت جدید آن رفته است و آن را در بستر تحولات نیمه اول قرن سیزدهم هجری مورد توجه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Philosophical Identity of Tehran is a symbol for the Iranian national identity

نویسنده [English]

  • Mohmmad Ali Fathollahi
IHCS
چکیده [English]

The establishment of Tehran should be considered a symbol for the Iranian national identity. Tehran is not only a capital, but also it has a philosophical life and a philosophical proposition.The engineering nature of Tehran and the individuality of its inhabitants can be considered effective in this regard. Tehran met the expectations and created imagination and expectations. Found a place inside the country and a situation in the international arena. Realistic perception of past and present Tehran has led to a better understanding of today's Iranian life with all its angles. This is how Tehran relates to its geography, as well as its time of establishment and progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tehran"
  • "national identity"
  • "philosophy"
  • "Qajar"
  • "Iran"