نویسنده = جلال درخشه
تعداد مقالات: 3
1. موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1401

10.30465/cps.2021.33396.2616

علی اشرف هواسی؛ جلال درخشه؛ رحیم خستو


2. تحلیل مقایسه‌ای مفهوم خیرعمومی و برساخت آن در رویکردهای سیاسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400

10.30465/cps.2021.32268.2550

حسین رضائی؛ جلال درخشه؛ محمدرضا اخضریان کاشانی


3. کاربرد روش تحلیل هرمنوتیک در مطالعات اسلامی

دوره 5، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 39-62

جلال درخشه؛ محمدصادق نصرت‌پناه