نویسنده = سید رسول حسینی
تعداد مقالات: 2
1. پیدایش گروه‌های تکفیری در عراق بر پایه احساس تحقیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 91-124

10.30465/cps.2020.28821.2412

سید رسول حسینی؛ سید جواد میری؛ سید مصطفی ابطحی؛ کمال پولادی


2. هویت ملی در ابهام: از ناسیونالیسم تا بنیادگرایی در خاورمیانه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-33

10.30465/cps.2019.4349

سید رسول حسینی؛ سید جواد میری؛ سید مصطفی ابطحی؛ کمال پولادی