نویسنده = جلال درخشه
تعداد مقالات: 5
1. موانع داخلی دموکراتیزه‌شدن عراق پس از سقوط صدام

دوره 5، شماره 11، بهار 1393، صفحه 95-116

جلال درخشه؛ محمدمهدی ملکی


3. بررسی جهان‌شمولی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از منظر نقد مبانی اومانیستی آن

دوره 3، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 61-90

جلال درخشه؛ محمد‌صادق نصرت‌پناه؛ مرتضی فخاری


4. تحلیل جنبش‌های بیداری اسلامی در چهارچوب تطور گفتمان اسلام‌گرایی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-57

جلال درخشه؛ حمزه نجاتی آرانی


5. کژکارکردهای سرمایة اجتماعی و نقش دین در بهبود آن

دوره 2، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 73-94

جلال درخشه؛ محسن ردادی