نویسنده = فرهاد زیویار
تعداد مقالات: 5
3. کرونا و بازتولید اقتدارگرایی در دولتهای دمکراتیک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 243-265

10.30465/cps.2021.35349.2732

فرهاد زیویار؛ رضا خدابنده لو


5. بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه‌ عبداللطیف شوشتری

دوره 8، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 145-166

10.30465/cps.2018.3156

فرهاد زیویار؛ بهنام گودرزی‌فرد