کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 4
2. فرهنگ سیاسی نخبگان و حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت اصلاحات)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-131

10.30465/cps.2020.28313.2372

هانیه گرائیلی؛ مسعود مطلبی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


4. دریدا و دموکراسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 47-63

یوسف شاقول؛ سید‌ رحمان مرتضوی