کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 11
2. انقلاب اسلامی و تحول مفهومی حقوق شهروندی در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 163-185

علی فقیه حبیبی


8. نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 41-66

محمدباقر خرمشاد؛ ابوذر رفیعی قهساره


9. حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 125-144

شریف لک‌زایی


10. اصول تفکر سیاسی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم در دهة اول انقلاب

دوره 3، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 91-114

یحیی فوزی؛ سعید نریمان


11. تحلیل جنبش‌های بیداری اسلامی در چهارچوب تطور گفتمان اسلام‌گرایی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-57

جلال درخشه؛ حمزه نجاتی آرانی