کلیدواژه‌ها = سرمایه سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن (دهه‌های 80 و 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1400

10.30465/cps.2021.37882.2862

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهر جهان پرور؛ زهرا حسن زاده


2. از سرمایه تا سرمایه سیاسی؛ نقدی بر تکوین نظریه سرمایه سیاسی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-54

10.30465/cps.2021.33161.2600

مجید جودکی؛ محمدتقی قزلسفلی؛ علی کریمی مله