کلیدواژه‌ها = خنجی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی مشروعیت حکومت در نگاه سلاطین آق‌قویونلوها

دوره 3، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-19

آذر آهنچی؛ دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران روزبهانی