کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: سیاست متعالیه
تعداد مقالات: 1
1. سرشت سیاست در حکمت متعالیه

دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 65-83

نجمه کیخا؛ محمدعلی فتح‌اللهی