کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: رویکرد مردم‎شناختی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب نمایش قدرت سیاسی متأثر از اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی

دوره 4، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 103-124

فیروزه فاضلی؛ محرم رضایتی؛ سیدهاشم موسوی؛ نسرین کریم‌پور