کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: ابن‎رشد
تعداد مقالات: 1
1. سیاست در حکمت عملی ابن‎رشد قرطبی

دوره 4، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 145-169

حسن مجیدی؛ امید شفیعی قهفرخی