کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 6
1. نسبت سوژه و ساختار و بازاندیشی در گفتمان‌های هویتی در ایران معاصر: از مشروطه تا جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.30465/cps.2021.36662.2805

ویدا یاقوتی؛ مجید توسلی؛ علی اشرف نظری


2. تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400

10.30465/cps.2021.37267.2831

پژمان نعمت الهی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ مرتضی محمودی؛ بیژن نیری


4. فرهنگ سیاسی نخبگان و حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت اصلاحات)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-131

10.30465/cps.2020.28313.2372

هانیه گرائیلی؛ مسعود مطلبی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی