دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نسبت سوژه و ساختار و بازاندیشی در گفتمان‌های هویتی در ایران معاصر: از مشروطه تا جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.30465/cps.2021.36662.2805

ویدا یاقوتی؛ مجید توسلی؛ علی اشرف نظری


دو راهه‌ی هژمونی و آزادی در زیست‌بوم مجازی با تاکید بر دیدگاه‌های آیزایا برلین و آنتونیو گرامشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.30465/cps.2022.37667.2851

فاطمه حردانی پور؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزائی؛ بهنام گودرزی


پیشران های گذار از مراحل تمدن نوین اسلامی و دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.30465/cps.2022.34736.2703

عیسی مولوی؛ امیر سیاهپوش


الگوی مطلوب حکمرانی مطبوعات دراندیشه امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30465/cps.2022.38506.2888

امیدعلی مسعودی


شخصیت‌محوری در احزاب سیاسی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.30465/cps.2022.33921.2662

زاهد غفاری هشجین؛ علی کاکادزفولی


موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام بر اساس اندیشه آیت‌الله جوادی آملی با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.30465/cps.2022.39553.2932

سعید قربانی؛ بتول یوسفی


روشنگری و مسئله معنویت: ( بررسی نقش روشنگری در ظهور معنویت مدرن )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.30465/cps.2022.41190.3013

سعید اسلامی؛ کمال پولادی؛ محمد سرداری نزاد


بررسی نارسائی‌های حکومتی و چالش‌های استراتژیکی دولت در قبال هویت کّرد با نگاهی بر فعالیت گروهک پژاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.30465/cps.2022.41477.3028

مهدی توسلی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ سیدجواد امام جمعه‌زاده


روش‌شناسی محمدعابدالجابری در نقد عقل‌عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.30465/cps.2022.33732.2649

عباس اسکندری؛ موسی نجفی


دانشمند، سیاستمدار و سیاستگذار؛ گذر از دو گانة کلاسیک افلاطونی- وبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.30465/cps.2022.39111.2912

رضا ماحوزی


واکاوی نقش بسیج پوپولیستی در انقلاب اسلامی ایران (بررسی دوره تاریخی 1357-1342)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30465/cps.2022.41180.3011

محمد حسن زندوکیلی؛ جلال درخشه


تحلیلِ نظری تحولات پایگاه اجتماعی دولت در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30465/cps.2022.41011.3005

سعید علیخانی؛ محمد رضا مایلی؛ حسین تفضلی؛ علی دارابی


رقابت امنیتی روسیه و ایالات متحده در خاورمیانه 2015-2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.30465/cps.2022.42180.3047

مهدی باقی مجرد؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی