نویسنده = عباس نعیمی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی جامعه‌شناختی از منافع گروه‌های انقلابی در انقلاب مشروطه

دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 43-63

احسان فرهادی؛ عباس کشاورز؛ علی مرشدی‌زاده؛ عباس نعیمی


2. تبیین نظام حکومتی در بینش سیاسی میرزا کوچک خان جنگلی:

دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 111-131

عباس نعیمی؛ زاهد غفاری هشجین