کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: میرزا ملکم‌خان
تعداد مقالات: 1
1. تجددگرایی در ایران معاصر؛ مطالعۀ موردی: اندیشۀ میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله

دوره 5، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 131-150

فرج‌الله علی قنبری؛ محمدرضا طاهریان؛ امیر اعتمادی بزرگ