هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی و انتشار در نشریۀ جستارهای سیاسی معاصر

با عنایت به آیین‌نامۀ نشریات علمی‌ کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1402/08/03، شمارۀ 1402/08/03) برای  بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.

ازاین‌رو مقرر شده است برای داوری و انتشار هر مقاله به ازای هر 6000 کلمه مبلغ 600000 هزار تومان دریافت شود. در صورتی‌ که تعداد واژگان مقاله از شکل استاندارد خارج و بیش از 6000 کلمه باشد، علاوه بر مبلغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان دیگر از طریق سامانۀ نشریه دریافت خواهد شد.