اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 934
تعداد پذیرش 127

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 143
تعداد مشاهده مقاله 53336
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 205 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 172 روز
درصد پذیرش 14 %