اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1829
تعداد پذیرش 127

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 89
تعداد مشاهده مقاله 18283
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7650
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 416 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 7 %