اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1874
تعداد پذیرش 141

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 23801
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8658
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 395 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 8 %