اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1040
تعداد پذیرش 132

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 73733
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22505
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 208 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 190 روز
درصد پذیرش 13 %