اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 869
تعداد پذیرش 110

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 126
تعداد مشاهده مقاله 45174
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13540
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 122 روز
درصد پذیرش 13 %