اخبار و اعلانات

اعتبار نشریه

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ 3/196244 و تاریخ 1391/9/22 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی و انتشار در نشریۀ جستارهای سیاسی معاصر با عنایت به آیین‌نامۀ نشریات علمی‌ کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1391/06/25، شمارۀ 91/6/54) برای  بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود. ازاین‌رو مقرر شده است برای داوری و انتشار هر مقاله به ازای هر 6000 کلمه مبلغ 350000هزار تومان دریافت شود. در صورتی‌ که تعداد واژگان مقاله از شکل استاندارد خارج و بیش از 6000 کلمه باشد، علاوه بر مبلغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان دیگر از طریق سامانۀ نشریه دریافت خواهد شد.

مطالعه بیشتر