آیت‌اللّه میرزاجواد تبریزى و حق فقیه در اقامة حکومت دینی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

چکیده

معمولاً عالمان دینی متأثر از مبانی دین‌شناختی و نیز شرایط اجتماعی ـ سیاسی که در آن به‌سر می‌برند، نگرش‌های متفاوتی به عرصة سیاست پیدا می‌کنند. برخی نگرش سلبی به سیاست دارند و به جریان زندگی سیاسی شیعیان در عصر غیبت اعتقاد ندارند و پاره‌ای دیگر با نگرشی ایجابی به سیاست، معتقد به اقامة وظایف امام معصوم‌(ع) در کلیت عصر غیبت‌اند. آیت‌الله تبریزی از جمله عالمان سنتی است که نگرشی ایجابی به سیاست در سال‌های پیش از ظهور دارد، اما برخلاف کسانی ‌که به ادلة ولایت فقیه تمسک می‌کنند از مسیر دیگری حق فقیه در اقامة حکومت اسلامی را به رسمیت می‌شناسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ayatullah Mirza Jawad Tabrizi and the Rule of Islamic Jurist

نویسنده [English]

  • Abdolvahab Forati
Assistant Professor at the Institute for Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Usually religious jurists are affected by principles of religion and also socio-political conditions they live in. So they acquire different attitudes towards politics. Some of them have a negative attitude and do not believe in Shiites political life during the age of absence, but some other consider politics as a requirement and believe that the duties of the infallible Imam (AB) should be completed. Ayatullah Tabrizi is one of the religious traditional scholars who has a requiring attitude towards policy in the years before His return from occultation. But against those who demand Guardianship of the Jurist, he uses another path to recognize the Rule of Islamic Jurist for the establishment of an Islamic government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatullah Mirza Jawad Tabrizi
  • Guardianship of the Jurist
  • Islamic government
  • Age of Absence
  • prescribed punishment