11 سپتامبر و گسترش پدیدة اسلام‌هراسی در غرب

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشکدة علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پدیدة اسلام‌هراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده علیه آن‌ها منجر می‌شود. اگرچه این پدیده در گذشته‌های دور ریشه دارد، با گذشت زمان و به‌خصوص طی سده‌های اخیر با مسائل و موضوعات تازه‌ای همراه شده است. طی سال‌های پس از 11 سپتامبر 2001 مصادیق اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی در جهان غرب افزایش محسوسی داشته است. بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌های غربی از حملات 11 سپتامبر به‌مثابة ابزاری برای ترویج اسلام‌هراسی استفاده کردند. مسیحیان راست آمریکا یکی از گروه‌های فعال در این زمینه بودند. به‌رغم این‌که جریان‌های مختلف اسلام‌گرا غالباً مخالف حملات القاعده بوده‌اند، مداخلات مکرر دولت‌های غربی در امور جوامع اسلامی را عامل واکنش‌های رادیکال القاعده می‌دانند. جمهوری اسلامی، که از پیشروان مقاومت اسلامی در برابر سلطه‌گری غرب است، ضمن رد توسل به ابزار ترور، بر آن است که اسلام‌هراسی پروژه‌ای برای تسهیل استمرار مداخلات سلطه‌گرانة قدرت‌های غربی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

9/11 Events and the Spread of Islamophobia in West

نویسنده [English]

 • Abdolah Ghanbarlou
Assistant Professor at the Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Islamotopia shows a kind of negative image and hatred toward Islam and Muslims. So that it has resulted in discriminatory and harming behaviors against them. Though the roots of this phenomenon go back to old times, the passage of time has brought new topics. Since the 9/11 attacks Islamophobia and anti-Islamism have experienced a great increase. Many of the political activists and western media have used the 9/11 attacks as an instrument for the spread of Islamophobia. American right-wing Christians were one of active groups. Though different Islamic movements do not approve al- Qaida's attacks, they realize continuous interventions of the West in the Islamic countries as the reason for the radical reactions of al-Qaida. The Islamic Republic of Iran as one of the main Islamic resistances against West's dominance does not approve terrorism and is after thwarting West's project of spreading Islamophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Islam
 • Orientalism
 • modernization
 • West
 • the World of Islam
 • Islamism
 • right-wing Christians
 • al-Qaida
 • 9/11 events
 • Islamic Republic of Iran