حقوق بشر در حکومت شیعی پیشگام حقوق بشر بین الملل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

حقوق بشر در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می­باشد. نگاه حکومت شیعی با بهره­گیری از شریعت اسلامی به آینده می­نگرد ولی در عین حال از گذشته درس می­گیرد. مفهوم حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات رژیم­های بین­المللی در نظام جهانی موجود، دارای پیشینه تاریخی است. کتاب­های آسمانی به ویژه قرآن کریم، منشور کوروش و نیز بیانات حضرت علی(ع)، در ابعاد مختلف به مفاهیم بنیادین حقوق بشر اشاره نمودند و در مدیریت خود به رعایت این اصول تاکید می­ورزیدند.در این پژوهش تلاش شده است به روش تبیینی، پیشینه و نظام­های حقوق بشر، کتاب آسمانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در حکومت شیعی نظیر حق حیات، حق آزادی، حق مساوات و حق کرامت انسانی پرداخته شود. با توجه به سؤال مطرح شده، یافته­های پژوهش ما این است که کاربرد عملی این مفاهیم در حکومت شیعی از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و در مدیریت جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است. بنابراین، با توجه به آخرین نظریه روابط بین­الملل که مبتنی بر انگاره­ها و ارزش­هاست، حکومت شیعی می تواند الگویی مناسب برای سایر نظام­های سیاسی جهان، قرار­ گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights in Shiite Government Pioneer of International Human Rights

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Jafari
چکیده [English]

Abstract:
Human rights in Shiite Government have heavenly origin, which are blended with natural rights and human conscience. The approach of Shiite Government using Islamic religion looks at the future but learns from the past. The concept of human rights as one of the subjects of international regimes (states) has historical background in present world system. All bibles (holy books), particularly Quran, Kurosh’s charter and his eminence Ali’s lectures referred to basic concepts of human rights in different dimensions and emphasized on following these principles in their management approach. In this study, it is tried to consider the historical background and the systems of human rights, bible and fundamental concepts of human rights in Alavi management, such as life right, freedom right, equality right and human munificence right. Our findings will indicate that practical function of these concepts has a special position in Alavi management and it is significant in Islamic republic management of Iran. Therefore, on the consideration of the latest theories of International relations, Shiite Government can be a pattern for other political systems of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Shiite Government
  • Human Rights
  • life right
  • freedom right
  • equality right
منابع:
قرآن کریم.
آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد (1388).  فرهنگ علوم سیاسی؛ تهران : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
امجد، محمد (1388). سیاست و حکومت در ایالات متحده؛ تهران: سمت.
امیرالمؤمنین، علی (ع) (1380).  نهج البلاغه؛ ترجمه علامه جعفری؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بهجت پور، عبدالکریم و دیگران (1389).  تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ قم: دفتر نشر معارف.
جوادی آملی، عبداللّه (1389).  فلسفه حقوق بشر: سلسله بحث های فلسفه دین؛ قم: مرکز نش اسراء.
حضرت امام خمینی، روح الله (ره) (1389). صحیفه نور.؛ جلد 12 و 3.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1389).  تفسیرموضوعی نهج البلاغه؛ قم: دفتر نشر معارف.
ذاکریان، مهدی، 01392). همه حقوق بشر برای همه، تهران، نشر نی.
رابرتسون، جفری (1383).  جنایات علیه بشریت؛ ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد: دانشگاه اسلامی رضوی.
زنجانی، عمید (1384).  فقه سیاسی، مبانی حقوق عمومی در اسلام؛ جلد هفتم؛ تهران: انتشارت امیرکبیر.
شعبانی، قاسم (1390). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: اطلاعات.
ضیائی فر، محمد حسن (1386). حقوق بشر در متون مقدس ادیان الهی؛ قم: مرکز نشر صبح میثاق.
عسگرخانی، ابومحمد (1383).  رژیم های بین­المللی؛ تهران: ابرار معاصر تهران.
قرائتی، محسن(1389).  تفسیر قرآن کریم؛ قم: دفتر نشر معارف.
گریفیتس، مارتین (1388).  دانشنامه روابط بین­الملل و سیاست جهان؛ ترجمه علیرضا طیب؛ تهران: نشر نی.
متواضع، مسعود (1392). زرتشت، کوروش و حقوق بشر، تهران: کاکتوس.
مکارم شیرازی، ناصر (1389).  تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ قم: دفتر نشر معارف.
مهرپور، حسین (1384).  نظام بین­المللی حقوق بشر؛ تهران: انتشارات اطلاعات.
میرمحمد صادقی، حسین (1389). «جنایات اسرائیل در غزه از منظر حقوق جزای بین­الملل»، روزنامه جام جم، شماره 2467، سال 9.
Blackburn, R.  & James Busttil (1997). Human Rights for 213t century; London: oxford      University Press.
Krasner, Stephen (1981). “ structural causes and Regime consequences”; International organization, No 36, Vo l2.
 Krasner, Stephen  (2000).  “ Power VS Wealth in North-south Economic Relations”;  in Art and Jervis, eds.
Landman, Todd and Edzia Carvalho (2009).  Measuring Human Rights; New York: Routledge.
Nye, Joseph (2010).  “Responding to my Critics and Concluding Thoughts” in Inderjeet Parmar and Michael Cox, Soft Power And US Foreign Policy; Routledge: London & New York.
Wendt, Alexander (1999). Social Theory of International Politics; Cambridge: Cambridge University Press.