اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و پیامدهای آن در ترکیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حزب عدالت و توسعه با چهره ای دموکراتیک و عملگرا به عنوان یک حزب فراگیر در صحنه سیاسی ترکیه ظاهر شد و با ایجاد تغییرات و تحولات جدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور موفق شد تا حد زیادی بر شکافهای اجتماعی ، قومی ، مذهبی و سیاسی ترکیه که ریشه در تاریخ این کشور دارند فائق آید و آرای حزب را در انتخابات پیاپی سراسری ومحلی افزایش دهد. . از اواخر دهه 2010 میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه‌ های اقتدار خود را مستحکم کند و کانونهای قدرت این کشور را در اختیار بگیرد. "دورة اقتدارگرایی" این حزب آغاز شد . گذار ازدموکراسی درون حزبی و حذف تدریجی مخالفین اردوغان از رهبری حزب ازیک سو و تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم و تربیت نسل جوان متدین از سوی دیگر ونیز دورشدن از سیاست خارجی "صفر مشکل با همسایگان " از نشانه های این دوران بود.در این مقاله با روش تحقیق توصیفی وتحلیلی به تبیین تغییر چهره حزب عدالت و توسعه از یک حزب فراگیر به یک حزب اقتدارگرای شخص-محور می پردازیم و به این پرسش پاسخ می دهیم :  پیامدهای اقتدارگرایی اردوغان و حزب او درترکیه وتاثیر آن در احیای مجدد شکافهای اجتماعی این کشور چه بوده است ؟ 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authoritarianism of Erdogan and Justice and Development Party (AK Party) in Turkey and its consequences

نویسنده [English]

  • Abolhassan Khalaj Monfared
چکیده [English]

Justice and Development Party pretended as an inclusive party through showing a democratic and pragmatic character in the political stage of Turkey. The AK Party government managed to overcome social cleavages of turkey which is rooted in history and draw various social and political currents' attention via dramatic changes in domestic and foreign policy of Turkey and increase the number of fans in the national and local elections. But, since late 2000s the AK party could become stable and capture the centers of power "Period of Authoritarianism" of the party started in Turkey which resulted in severe changes in its policies. Leaving inter-party democracy behind, measured elimination of Erdogan's opponents from the party's leadership, efforts for changing people's lifestyles and adopting a religious young generation and neglecting "Zero problems with Neighbors" policy are of the changes in the period.
In this paper, we investigate the face off of  Justice and Development Party from an inclusive party to an authoritarian personalistic one and will answer this question: What are the results of authoritarian goverance of AK Party for Turkish society and its impact in reviving social cleavages in the country?

کلیدواژه‌ها [English]

  • question: What are the results of authoritarian goverance of AK Party for Turkish society and its impact in reviving social cleavages in the country?
اوزبودون،ارگون(1391) ترکیه درجستجوی قانون اساسی جدید، مجموعه مقالات فرهنگی، آنکارا: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ایوبی،حجت الله(1390) پیدایی وپایایی احزاب سیاسی درغرب، تهران: سروش
حکیم پور، علی(1391) مناظره اردوغان با کمال قلیچ داراوغلو در زمینه تربیت نسل دینی، مجموعه مقالات فرهنگی، آنکارا: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران 
خلج منفرد، ابوالحسن(1392) تحلیلی بر حوادث اخیر ترکیه، مجموعه مقالات فرهنگی، آنکارا: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران
دورموش،محمد(1391) نسل جوان متدین ترکیه، مجموعه مقالات فرهنگی، آنکارا: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نظام آموزشی جدیدترکیه : مسائل ومشکلات ، 1391، مجموعه مقالات فرهنگی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران درترکیه، دوره جدید،شماره 4.ص94-89
 
Cornell, Svante E. “Erdogan’s Looming Downfall: Turkey at the Crossroads.” Middle East Quarterly XXI2 no.2 (2014) on. http://www.meforum.org/3767/erdogan-downfall).
Dilek Kaan, Preception And Expectayions of Alevies Community: Ethnic, Religious and Language Rights, Peace Process, The Syrian Crisis And Democratization Report-2016.pages9-13
Erbakan,Necmettin–Akmumcu,Husamettin-Abbas,Huseyin.Neden Halk Oylamasi ,Milli Gazete,6,7,8/04/1973
Gorener, Aylin S., and Meltem S. Ucal. “The Personality and Leadership Style of Recep Tayyip Erdogan: Implications for Turkish Foreign Policy.” Turkish Studies 12, no. 3 (2011): 357
http://www.diyanet.gov.tr/tr/kategori/istatistikler/136
http://www.economist.com/news/leaders/21579004-recep-tayyip-erdogan-should-heed-turkeys-street-protesters-not-dismiss-them-democrat-or-sultan
http://www.economist.com/news/special-report/21689872-consequences-not-talking-neighbours-alone-world
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/04/24/cumurbaskani-erdogan-ne-dolmabahce-mutabakati
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/basbakan-erdoganin-genclik-kollari-kongresi-konusmasinin-tam-metni/26970#1
Kanli,Yusuf ,”constitutional debate” Hurriyet daily news, October,6 ,2010,Page 10
Lancaster, Caroline.  (2014) The iron law of Erdogan: the decay from intra-party democracy to personalistic rule, Third World Quarterly, 35:9, 1672-1690
Mecham, Quinn R. “From the Ashes of Virtue, a Promise of Light: The Transformation of Political Islam in Turkey.” Third World Quarterly 25, no. 2 (2004):351.
Muftuler-Bac, Meltem, and E. Fuat Keyman. “The Era of Dominant-party Politics.” Journal of Democracy 23, no. 1 (2012): 85–86.
Park, Bill. “Turkey’s Struggle: Erdogan vs. Gulen.” openDemocracy. 2014. http://www.opendemocracy.net/billpark/ turkeys-struggle-erdoğ-vs-gülen.
Sambur, Bilal. “The Great Transformation of Political Islam in Turkey: The Case of Justice and Development Party and Erdogan.” European Journal of Economic and Political Studies 2, no. 2 (2009): 121
Tepe, Sultan. “Turkey’s AKP: A Model ‘Muslim–Democratic’ Party?” Journal of Democracy 16, no. 3
Turkey.” Human Rights Watch, April 29, 2014. http:// www.hrw.org/ news/2014/04/29/turkey-spyagency- law-opens-door-abuse. (2005): 73