بازنمایی نظام سیاسی ایران در فیلم‌های غربی ( 1991- 2018 )

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی‌ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ـ قزوین

10.30465/cps.2018.4011

چکیده

سوال اصلی این پژوهش این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فیلم‌های سینمایی غربی چگونه بازنمایی شده است؟ و محصولات تصویری رسانه‌های غربی درباره ایران بر چه محورهایی تمرکز کرده‌اند؟ در این پژوهش سعی شده است از روش تحلیل مضمون، محورهای مطرح‌شده فیلم­های غربی درباره ایران بررسی شود. تحلیل مضمون 16 فیلم غربی مربوط به سه دهه از تاریخ سینمایی مغرب زمین نشان می‌دهد که  مضامین محتوایی این فیلم‌ها عمدتا ً در دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ محور و مضمون اصلی این فیلم‌ها در بعد داخلی بر «ناکار آمد بودن حکومت ایران» استوار و در بعد خارجی مضمون محوری این فیلم‌ها «تهدید بودن ایران برای صلح و امنیت جهانی» است. این  دو مضمون اصلی در قالب مضامین فرعی متعدد دیگری در رده‌های پائین‌تر به صورت مکرر وزنجیره‌وار تکرار می‌شوند تا بتوانند نوعی ایران‌هراسی را در ذهن مخاطبان جهانی القا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازنمایی نظام سیاسی ایران در فیلم‌های غربی ( 1991- 2018 )

نویسندگان [English]

  • Yahya Fozi 1
  • Reza Farokhi 2
چکیده [English]

سوال اصلی این پژوهش این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فیلم‌های سینمایی غربی چگونه بازنمایی شده است؟ و محصولات تصویری رسانه‌های غربی درباره ایران بر چه محورهایی تمرکز کرده‌اند؟ در این پژوهش سعی شده است از روش تحلیل مضمون، محورهای مطرح‌شده فیلم­های غربی درباره ایران بررسی شود. تحلیل مضمون 16 فیلم غربی مربوط به سه دهه از تاریخ سینمایی مغرب زمین نشان می‌دهد که  مضامین محتوایی این فیلم‌ها عمدتا ً در دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ محور و مضمون اصلی این فیلم‌ها در بعد داخلی بر «ناکار آمد بودن حکومت ایران» استوار و در بعد خارجی مضمون محوری این فیلم‌ها «تهدید بودن ایران برای صلح و امنیت جهانی» است. این  دو مضمون اصلی در قالب مضامین فرعی متعدد دیگری در رده‌های پائین‌تر به صورت مکرر وزنجیره‌وار تکرار می‌شوند تا بتوانند نوعی ایران‌هراسی را در ذهن مخاطبان جهانی القا کنند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • افکار عمومی
  • محصولات رسانه‌ای
  • تروریست
  • ایران هسته‌ای
آشنا، حسام‌الدین (1382). «دیپلماسی عمومی، تأمین منافع ملی از طریق اطلاع‌رسانی»، تهران: فصلنامه چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی ، شماره2.
آیت‌اللهی، زهرا (۱۳۸۱). خوش‌رفتاری با زنان (نفی خشونت علیه زنان). تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
احمدوند، شجاع( 1385). «رویکرد نظری به مفهوم بنیادگرایی» (با تاکید بربنیادگرایی یهودی). پژوهشنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره دوم .بهار.
استراوس، آنسلم و جولیت کوربین (1385). اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمانی، محمدتقی(1388). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بابایی، غلامرضا (1380). فرهنگ اصطلاحات روابط بین‌الملل، چاپ اول، نشر سفیر.
بصیری، محمد علی(1382). «مردم‌سالاری دینی از منظر امام علی (ع)»، سروش اندیشه، سال دوم، ش 7 و8.
بوزان، باری(1378). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پارسونز، وین( 1385). مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها. جلد اول، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جمشیدی، احمد (1379). «بررسی تاثیر انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 بر روی مطبوعات شیراز»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، فلسفه تعلیم و تربیت. دانشگاه شیراز.
خرمی، قاسم(1382). «افکار عمومی در عرصه سیاست». ماه‌نامه روابط عمومی، شماره 27، انجمن روابط عمومی ایران.
دادگران، سید محمد(1385) افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، تهران: مروارید.
شیخ‌زاده، محمد؛ تسلیمی، محمد سعید؛ عابدی جعفری، حسن؛ فقیهی، ابوالحسن(1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی». اندیشه مدیریت راهبردی.
صدوقی، مجید (1386). پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری، تهران: هستی‌نما.
عابدی، حیدرعلی(1385). «تحقیقات کیفی»، حوزه و دانشگاه. سال دوازدهم ، ش 47. تابستان.
کاستلز، مانوئل( 1380). عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ (جلد2): قدرت و هویت، ترجمه حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
کرلینجر، فرد( 1380). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: آوای نور.
کتبی، مرتضی (1376). «افکار عمومی، نیروی سیاسی کم‌شناخته»، فصلنامه رسانه، سال هشتم؛ شماره 2.
متولی، کاظم (1384). افکار عمومی و شیوه‌های اقناع، تهران: انتشارات بهجت.
مک هنری، پاول (1374). فقر، پیشرفت و توسعه. ترجمه توسط مسعود محمدی. تهران: موسسه چاپ و انتشارت وزارت امور خارجه.
نش،‌ کیت و آلن اسکات (1394). راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه محمدعلی قاسمی و قدیر نصری، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نصر، احمدرضا و فریدون شریفیان (1386). «رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی در پژوهش‌های­ تربیتی»، حوزه و دانشگاه، سال سیزدهم، شماره 52.
نوشادی، محمودرضا (زمستان 1386). «چگونگی طرح هویت ملی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز.
الهی،الهیار (1392). «سینمای سیاسی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از 11 سپتامبر». دانشنامه حقوق و سیاست. شماره 20.پاییز و زمستان.
 
Allison ,Carter(1998) -self ,Temporality :On constructing trust",Weber The International Journal of Sociology and ,"taking-perspective and ,disclosure . Policy Social.79
Nye, Joseph S (2007),"Notes on a Soft Power Research Agenda", Power
in World Politics, Ed. Felix Berenskoetter and M. J. Williams, Routledge.
R ,Hardin(1993). Politics and society ,"level epistemology of trust-street
Stirling-Attride(2001). An Analytic Tool for Qualitative :Networks Thematic. Research Qualitative "Research .