احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اندیشة سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و کارشناس ارشد پژوهشی مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر

چکیده

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن‌جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به‌مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی‌اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه‌گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گسترۀ اختیارات ولایت فقیه و مصلحت‌شناسی بررسی شده‌اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیة پژوهش تکمیل شود و سؤال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه‌گیری تحقق این هدف را به‌اختصار بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governmental Commands; the Constitution and Efficiency

نویسنده [English]

  • Seyyed Mostafa Taghavi
PhD Student, Political Sciences Dept., Institute of the Humanities and Cultural Studies, Research M.A. in the Contemporary History Studies
چکیده [English]

The main question for which the author tries to provide a reply in this article is that where is the place of governmental commands in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The hypothesis of the research is that the Constitution is based on the governmental commands, and its enforcement and efficiency is in debt to these commands; and many Articles of the Constitution show the same point. The Constitution is a legal basis to administrate the country; and the governmental command, as an instrument to increase efficiency and attain the objectives of the State, has been provided for the country's higher management. To explain the main question, minor questions resulted from the former, and hypothesis of the research, the present writing has been arranged in an introduction, eight sections, and a conclusion. Because of the firm relation between the Constitution, governmental commands, management, and efficiency, in Introduction and first five sections of the article, efficiency and management and objectives of the system, governmental commands, interest, the scope of authorities of the Wilayat Faqih (Guardianship of the Jurist), and study of interests have been discussed as an explanatory introduction. In the last three sections of the article (Governmental commands and the Constitution, Wilayat Faqih and the Constitution, the Place of the Governmental commands in the Constitution), the hypothesis of the research is explained and a reply is provided for the main question. Conclusion shows in brief that this goal has been attained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the Constitution
  • Governmental commands
  • Wilayat Faqih
  • interest
  • efficiency