مقایسۀ مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انقلاب‌ها دستاوردهای گوناگونی دارند: بازتوزیع زمین‌ها، پایان‌دادن به کار نظام‌های سرکوبگر، و از بین بردن امتیازات موروثی اشرافیت سنتی. انقلاب‌ها افزایش سواد، تحصیلات و مراقبت‌های بهداشتی بهتر، احساس غرور بیشتر به قدرت ملی، و استقلال را برای عدة بی‌شماری از انسان‌ها به ارمغان آورده‌اند. انقلاب‌ها پدیده‌هایی بین‌المللی‌اند، نه فقط به این دلیل که غالباً باعث منازعة نظامی میان کشورها می‌شوند، بلکه به این دلیل که ایده‌ها و اهدافشان به سراسر جهان انتشار می‌یابد. وقتی ایده‌های انقلابی به کشورهای دیگر سرایت می‌کند و ملت‌ها جذبشان می‌شوند، این باورها به پیشبرد انقلاب‌ها کمک و امواج جدیدی از خیزش‌های انقلابی را با هدف‌هایی مشابه خلق می‌کند. نگارندگان درصددند مفهوم صدورِ انقلاب را در دو انقلاب کلاسیک قرن هجدهم و بیستم که به دو سنت لیبرالیسم و مارکسیسم تعلق دارند، مقایسه و همانندی‌ها و ناهمانندی‌های آن دو را بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Concepts of “Revolution Export” in French and Russian Revolutions

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khalili 1
  • Maryam Mozaffari 2
1 Associate Professor, Political Sciences Dept., Ferdosi University, Corresponding Author
2 M.S. in Political Sciences, Ferdosi University
چکیده [English]

In their histories, Revolutions have various achievements. Revolutions have brought about re-distribution of farmlands, put an end to oppressive systems, eliminated hereditary privileges of the traditional aristocracy, promoted literacy, education, and more hygienic cares, sense of honour in respect to the national power, and independence for many people. Revolutions are international phenomena not only since they cause in most cases military conflicts between countries, but also because their ideas and objectives are disseminated throughout the world. When revolutionary ideas find their way into other countries and nations are attracted by them, such ideas are able to advance revolutions, and create new waves of revolutionary uprisings with similar objectives. The authors of the present article seek to study the concept of “export of revolution” in a comparison between two classical revolutions of the 18th and 20th Centuries belonging respectively to Liberal and Marxists traditions, and show similarities and dissimilarities between the two.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: French Revolution
  • Russian Revolution
  • Liberalism
  • Marxism
  • export of Revolution