نوآوری‌های اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره) در جریان‌شناسی اصلاح‌گرایانه و اصولی دوران معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدة انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

امام خمینی (ره) عالمی شیعی است که با فهم عمیق از آموزه‌های دینی، مبانی فکری خود را در قالب یک مدل حکومتی با عنوان «جمهوری اسلامی» پیاده کرد. اندیشه‌های امام مبتنی بر بنیان‌های دینی و قرآنی و فقه جواهری امام جعفرصادق (ع) است و تأثیری عمیق و ماندگار در تاریخ تحولات ایران داشته و دارد.
در این مقاله، با بازخوانی اندیشة سیاسی امام خمینی، ضمن برشمردن برخی نوآوری‌های ایشان در اندیشة سیاسی، نسبت این اندیشه با اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه و همچنین، اصول‌گرایانه بررسی می‌شود و در نظر داریم از مدلِ اندیشة سیاسی امام خمینی با عنوان «اصلاح‌گرایانة متکاملی» که در اصلاحاتِ اصولی ریشه دارد، در قبال نظریات فوق دفاع کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Initiatives of Imam Khomeini's Political Thought in the Contemporary Reformist and Principalist Movement Studies

نویسنده [English]

  • Farhad Zivyar
Tutor functioning as Assistant Professor of the Institute of the Islamic Revolution and Civilization
چکیده [English]

Based on his deep understanding of the religious teachings, Imam Khomeini, as a Shi'i scholar, shaped his own intellectual principles in a governmental model called "Islamic Republic". Imam Khomeini's thoughts are based on the religious and Quranic principles, and Jawahiri jurisprudence of Imam Sadiq (pbuh), and influenced (and still influences) the history of developments in Iran.
In the present article, while re-reading Imam Khomeini's thoughts and enlisting some of his initiatives within the field of political thought, the author seeks to study the relation between his thought on the one hand and reformist and Principalist thoughts on the other. The author wants, in the present article, to defend the model of Imam Khomeini's thought, which he calls "evolutionary reformist" (which has its roots in principles) versus the above ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه‌ها: اصلاح
  • اصلاح‌گرایی
  • اصول و اصولی‌گری
  • نظام‌سازی