الگوی مردم‌سالاری دینی و نسبت آن با بیداری اسلامی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

الگوی مردم‌سالاری‌‌ دینی در نظریۀ حضرت امام (ره) و حضرت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای مبتنی‌بر تفکیک مفهوم دموکراسی و دین نیست، بلکه مردم‌سالاری‌‌ دینی در این نظریه یک مفهوم است. این مفهوم درون دین قرار دارد و چیزی جدای از دین نیست. قرارداشتن این مفهوم درون دین و برآمدن آن از فرهنگ اسلامی موجب شده است ماهیت مردم‌‌سالاری دینی در این نظریه با نظریه‌‌های دیگر، اعم از غربی و غیرغربی، متفاوت باشد.
اندیشمندان غربی تلاش کردند تا لیبرال‌دموکراسی را برترین الگوی حکومتی در جهان امروز معرفی کنند. اگر مردم‌سالاری‌‌ دینی به‌منزلۀ الگویی از دموکراسی در برابر دیگر الگوها قرار داشت، توانایی به‌چالش‌کشیدن لیبرال‌دموکراسی را ازدست می‌‌داد، زیرا در این صورت الگویی از دموکراسی بود و نمی‌‌توانست برتری بر دیگر مدل‌‌ها داشته باشد. حال آن‌که در نظریۀ حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مردم‌سالاری‌‌ دینی مدلی از دموکراسی نیست و به همین علت توانسته است لیبرال‌دموکراسی را به چالش بکشد. به‌ چالش ‌کشیده‌شدن الگویی که به ادعای اندیشمندان غربی بی‌بدیل بود از علل مهم جریان بیداری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Democracy Model and its Relation to the Islamic Awakening

نویسنده [English]

  • Seyyed Reza Hosseini
PhD Student, Political Sciences, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In the theory of Imam Khomeini (reh) and Ayatollah Khamenei, religious democracy model is not based on the conceptual separation between democracy and religion. Rather, in this theory, religious democracy is a single and integrated concept which is located within religion and is not separate from it.
Since this concept is located within religion and is a product of the Islamic culture, the nature of religious democracy in this theory is other than its nature in other western or non-western theories.
The western thinkers tried to introduce liberal democracy as the superior ruling model in the contemporary world. If the religious democracy stood as a model of democracy against other models, it would not be able to challenge liberal democracy, since, in this case, it would be a model of democracy and, in the long run, it would not be able to be superior to other models. In the theory of Imam Khomeini (reh) and the Supreme Leader, however, religious democracy is not a model of democracy and for the same reason it has been able to challenge liberal democracy. Challenging a model which was, as claimed by the western thinkers, unrivalled is one of the important causes of the Islamic Awakening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: democracy
  • religious democracy
  • Legitimacy
  • Rule
  • Islamic awakening