مناطق کردنشین شمال سوریه ،شیفت پارادیماتیک گفتمانی ( گفتمان هویتی به گفتمان ژئوپلیتیکی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

پس از فروپاشی ساختار سرزمینی در شرق و شمال سوریه ، متعاقب حملات گروههای تروریستی ، منطقه ای با عنوان کردستان سوریه در نقشه های جغرافیایی ظاهر و کردهای سوریه با پیوند هویت و سرزمین ، گفتمان پر قدرتی را در شمال سوریه بوجود آورده اند که از آنها کنشگری فعال ، خلق نموده است . ایجاد گفتمان ملی گرایانه و تبدیل آن به یک گفتمان ژئوپلیتیکی ، این واحد جغرافیایی را به یک کنشگر قابل اعتنا برای میدانها و خرده میدانهای مستقر در بازی بحران سوریه تبدیل نموده است . بنابراین ناسیونالیسم هویتی کردهای سوریه ، یک گفتمان ژئوپلیتیکی را برای آنها از طریق سازه های قلمروئی بوجود آورده است .این تحقیق ضمن واکاوی و جریان شناسی کردها در فضای بحران سوریه با روشی تحلیلی/ توصیفی و با استعانت از نظریه هویت و سرزمین ، در پی نشان دادن کنش هویت خواهانه و ژئوپلیتیکی کردهای سوریه در مناطق شمالی این کشور با استعانت از مبنای نظری ، فضاهای تجزیه شده و قلمرو خواهی ژئوپلیتیک، می باشد . یافته های تحقیق نشان می دهد که بدنبال بحران سرزمینی حاصل از شوک ژئوپلیتیکی توسط گروه تروریستی داعش و النصره ، کردهای سوریه ، یک تشکل قوی هویت طلب را در شمال سوریه بوجود آورده اند که این رویکرد از گفتمان هویتی و برجسته نمودن دال هویتی شروع و به یک گفتمان سرزمینی و ژئوپلیتیکی ، تبدیل گشته است ، گرچه این روند هویت خواهی همواره توسط ترکیه و عملیاتهای مانند ، سپر فرات ، شاخه زیتون و چشمه صلح ، مورد تهدید قرار گرفته ، ولی انچه که محسوس و مشهود است ، خیزش هویتی مولفه ای به نام کردهای سوریه در یک جغرافیای هویتی به نام کردستان سوریه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kurdish regions of northern Syria, paradigmatic discourse shift (identity discourse to geopolitical discourse)

نویسنده [English]

  • Mohamad Reza Hatami
Associate Professor, Department of Political Science, Payame Noor University
چکیده [English]

Following the collapse of the territorial structure in eastern and northern Syria, following terrorist attacks, a region called Syrian Kurdistan appeared on geographic maps and Syrian Kurds linked identity and land, creating a powerful discourse in northern Syria that activated them. Active, created. Creating a nationalist discourse and turning it into a geopolitical discourse has made this geographical unit a viable actor for the squares and subfields deployed in the Syrian crisis. Therefore, the identity of Syrian Kurds has created a geopolitical discourse for them through territorial structures. This research, while analyzing and analyzing the Kurds in the Syrian crisis space, in an analytical / descriptive way, based on the theory of identity and territory, reveals Giving actionThe geopolitical and geopolitical identity of the Syrian Kurds in the northern areas of the country is based on theoretical foundations, disintegrated spaces and geopolitical territorialization. Research findings show that following the geopolitical crisis caused by the ISIL and al-Nusra terrorist groups, the Syrian Kurds have created a strong identity organization in northern Syria, starting with the identity discourse and highlighting A territorial and geopolitical discourse has been transformed, although this identity-seeking process has always been threatened by Turkey and operations such as the Euphrates, the Olive Branch and the Fountain of Peace, but what is perceptible is a component identity uprising. The Syrian Kurds are in an identity geography called Syrian Kurdistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian Kurdistan
  • Ethnic identity
  • Geopolitical Subject
  • Syrian Kurds Geopolitical Discourse
  • Regional Factors
  • Kurdistan Workers Party