مقایسه دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،دانشکده اقتصاد و علوم اداری،دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترا روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان. مدرس دانشگاه

3 دانشجوی دکترا جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه اصفهان. مدرس دانشگاه

چکیده

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال پنج جمهوری آسیای مرکزی، دو کشور ایران و ترکیه به جهت اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی، مذهبی و قومی با این جمهوری‌ها، سعی کرده‌اند تا با استفاده از این ظرفیت‌ها و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی، در جهت اقناع این جمهوری‌ها و کسب اهداف خود با کمترین هزینه گام بردارند. بر همین اساس، هدف اصلی این مقاله، بر مبنای چارچوب نظری سازه‌انگاری، پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً علل همگرایی و افزایش روابط ایران و ترکیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی چیست و ثانیاً تا چه میزان دیپلماسی فرهنگی دو کشور در این منطقه موفق و به افزایش روابط و کسب اهداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور کمک نموده است؟ نتایج حاصل از این مقاله، حاکی از آن است که اولاً پیوندها و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی میان جمهوری‌های آسیای مرکزی و دو کشور ایران و ترکیه علل همگرایی و افزایش روابط بوده است و ثانیاً ترکیه نسبت به ایران در امر دیپلماسی فرهنگی و کسب اهداف موفق‌تر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Cultural Diplomacy of Iran and Turkey in Central Asia

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Basiri 1
  • Ali Mousaei 2
  • Amir Mohammad Izadi 3
1 Assistant Professor of Political Science and International Relations Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, university of Isfahan,Isfahan,iran
2 Ph.D. Student in International Relations, Department of Political Science, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Ph.D. Student in Political Sociology, Department of Political Science, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

After the collapse of the Soviet Union and the independence of the five Central Asian republics, due to the cultural, historical, linguistic, and religious similarities with these republics, Iran and Turkey have tried to use these capabilities and tools of cultural diplomacy to persuade these republics and achieve their goals at the lowest cost. So, based on the theoretical framework of constructivism, the main purpose of this article is to answer these questions that: Firstly, what is the cause of convergence and the increased relations between Iran and Turkey with the Central Asian republics and secondly, how the cultural diplomacy of these two countries have been successful in this region and has helped to increase relations and achieving the cultural, political and economic goals of the two countries? The results of this paper indicate that firstly the historical, linguistic, ethno-religious ties between the Central Asian republics and the two countries of Iran and Turkey are the causes of convergence and increasing relations and Secondly Turkey has been more successful than Iran in the cultural diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • constructivism
  • Cultural Diplomacy
  • Islamic Republic of Iran
  • Turkey