بازخوانی پیام‌های عاشورا در جنبش حزب‌‌الله لبنان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

مربی جامعۀ المصطفی العالمیۀ

چکیده

چکیده
قیام عاشورا از مؤثرترین و ماندگارترین رخدادهایى است که منشأ تحولاتى بنیادین در تاریخ اسلام است و نه‌تنها گذر زمان بر ابعاد و پیامدهاى آن سایۀ فراموشى نیفکنده، بلکه آثار ماندگار آن هم‌چنان پابرجا بوده و دامنه‏اى بسیار گسترده‏تر از گذشته یافته و به الگوی فداکارى و جان‌فشانى در راه اهداف الهى و مبارزات حق‌طلبانه تبدیل شده است.
یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه جنبش حزب‌‌الله لبنان است که با بهره از درس‌ها و عبرت‌های قیام حسینی کارامدی الگوی مقاومت حسینی را بعد از چهارده قرن به بهترین شکل به ‌اثبات رسانده و خود نیز الهام‌بخش بسیاری از گروه‌های مبارز در جوامع گوناگون شده است.
نگارنده در این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مهم‌ترین پیامدهای نهضت حسینی، به بازخوانی تطبیقی ـ مقایسه‌ای آن پیام‌ها در جنبش حزب‌‌الله بپردازد و کارایی الگوی حسینی را در مقایسه با سایر الگوهای معاصر، در دست‌یابی به حق، برجسته سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading Messages of Ashura in Lebanon Hezbollah Movement

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Taheri
چکیده [English]

Ashura uprising is one of the most influential and everlasting events from which many fundamental developments have originated. Not only its dimensions and consequences have not been neglected in the course of time, but rather of which there have been left many permanent effects, and it has assumed more extensive dimensions and turned into a model of self-sacrifice in struggles made to attain people's rights and Divine goals. One of the eminent examples is the Lebanon Hezbollah movement which, following lessons of the Husayn uprising, proved efficiency of the model of Husayn resistance after 14 centuries in the best way possible, and inspired many struggling groups in various societies.
In the present article, while studying the most important consequences of Husayn movement, the author tries to comparatively reread its messages in Hezbollah movement so that efficiency of Husayn model to attain rights may be emphasized as compared to the contemporary models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ashura
  • rereading messages
  • Lebanon Hezbollah Movement