جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌الملل: چرایی چالش‌ها و راهبردها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

با توجه به تداوم وضعیت چالش در روابط ایران و کانون‌های قدرت در نظام بین‌الملل به ویژه آمریکا، این پژوهش سعی در پاسخ به این پرسش دارد که مولفه‌ها و عناصر بنیادین شکل‌دهنده و استمراربخش این وضعیت چالشی در روابط ایران و نظام بین‌الملل چیست؟ برای این منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون به بررسی ادبیات موجود پرداخته و کلیه آثار موجود در حوزه موضوعی تحقیق اعم از کتاب، مقاله و رساله دکتری مورد بررسی قرار گرفت که حسب سه شاخص میزان سنخیت و ارتباط موضوعی، اعتبار علمی نویسندگان، و نیز اعتبار علمی محل نشر، 17 اثر پژوهشی از این بین انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته‌های این پژوهش حکایت از آن دارد که مولفه‌های بنیادین تولیدکننده وضعیت چالش عبارتند از سه حوزه گفتمان‌ها، اقدامات و مدیریت چالش‌ها؛ که از این بین دو عامل «اقدامات طرفین متخاصم» و نیز «نحوه مدیریت چالش‌ها» سهم بالاتری در شکل‌گیری و تداوم وضعیت چالش در روابط ایران و نظام بین‌الملل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran and International System: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Yahya Fozi 1
  • Mohammad Mahmoudikia 2
1 Professor of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Assistant professor at research institute for imam khomeini and islamic revolution
چکیده [English]

Given the continuing challenge in the relationships between Iran and the centers of power in the international system, especially the United States, this study seeks to answer the question of what are the fundamental elements that shape and perpetuate this challenging situation in Iran-international relations? For this purpose, using the thematic analysis method, the existing literature was examined and all existing works in the field of research, such as books, articles and doctoral thesis, were examined, which according to three indicators of subjectivity and thematic relationship, the scientific validity of the authors as well as the scientific validity of the place of publication, 17 research works were selected and studied.
The findings of this study indicate that the basic components of the challenge situation producer are the three areas of discourse, actions and the challenge management; Among these, the two last factors "actions of hostile parties" and "how to manage challenges" have a higher role in the formation and continuation of the challenge situation in relations between Iran and the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • international system
  • Challenge
  • Strategy
  • Content analysis