تعامل و رفتار آشوبگون در سیستم بین‌الملل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط ‌بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار روابط ‌بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد قشم شعبه بین‌الملل

4 استادیار گروه روابط‌بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/cps.2021.29979.2454

چکیده

در تحلیل رفتارها در عرصه بین‌المللی، نظریات مختلفی ارائه شده است. برخی مانند نظریه‌های معروف به جریان اصلی، با پیروی از رویکرد خطی علم کلاسیک، سیستم بین‌الملل را مکانیکی، بسته و به‌دور از تعامل در نظر گرفتند. برخی دیگر مانند نظریه سیستم‌های پیچیده، مفهوم روابط غیرخطی و تعامل به‌کار رفته در تحلیل سیستم‌های زیستی را، در توضیح رفتارهای سیستم بین‌الملل مورد توجه قرار دادند و سعی در توضیح رفتارهای انسانی به‌عنوان سیستم زیستی داشتند. تعامل به‌عنوان مفهوم اصلی در تبیین رفتار سیستم‌های طبیعی و زنده شناخته شده است که باعث به‌وجود آمدن رفتارهای آشوبگون می‌شود. از آنجا که مفهوم تعامل در سیستم‌های انسانی، به‌عنوان عالی‌ترین نمونه سیستم‌های زیستی، به‌دلیل برخورداری از نیروی تعقل مفهوم متفاوتی است، هدف مقاله حاضر معرفی تعامل با ویژگی‌های؛ جریان-خلق و تفسیر اطلاعات، غایتمندی، حساسیت به شرط اولیه و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در سیستم بین‌الملل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌دلیل تفاوت تعاملات انسانی با تعاملات سایر موجودات زنده، رفتارهای آشوبگون در سیستم بین‌الملل دارای مشخصه‌های؛ سادگی در پیچیدگی، قطعیت در عدم قطعیت و نظم در بی‌نظمی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction and Chaotic Behavior in International System

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Kouzehgari 1
  • Seyed-Masoud Mousavi-Shafaee 2
  • Abu Mohammad Asgar-khani 3
  • Ali Akbar Asadi 4
1 Ph.D. of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of International Relations Islamic Azad University Qeshm Branch, Iran
4 Assistant Professor of International Relations, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Various theories have been proposed to analyze behaviors in the international arena. Some theories, such as mainstream theories, are influenced by the linear approach of classical science, considering the international system as mechanical, closed, and far from interaction. Others, such as complex systems theory, considered the concept of nonlinear relationships and interaction used in the analysis of biological systems to explain the behavior of the international system and tried to explain human behavior as a biological system. Interaction is the main concept in explaining the behavior of natural and living systems that causes chaotic behaviors. Because the concept of interaction in human systems, as the highest example of biological systems due to the power of thinking, is a different concept. The purpose of this article is to introduce the interaction in the international system with features; Flow-creation and interpretation of information, purposefulness, sensitivity to the initial condition and impact and effectiveness. Studies show that due to the differences between human interaction and the interaction of other living organisms, Chaotic behaviors in the international system have characteristics; Simplicity in complexity, certainty in uncertainty, and order in disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Chaos"؛ International System"؛ Interaction"؛ Sensitivity to Initial Condition"؛
  • "؛ Purposefulness"