بین الملل گرایی گزینشی: استراتژی ترامپ برای ایجاد نظم امنیتی هوشمند در غرب آسیا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

استراتژی خروج از غرب آسیا و چرخش به سمت آسیای جنوب شرقی از زمان اوباما در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شده است؛ و به نظر می‌رسد ترامپ نیز با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه اجرای این استراتژی دارد با آن موافق است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که ترامپ چه برنامه ای برای مدیریت تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه غرب آسیا و اجرای استراتژی خروج از این منطقه و چرخش به سمت شرق آسیا مطابق با منافع امریکا و هم‌پیمانان خود دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری انزواگرایی نوین یا بین الملل گرایی گزینشی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تبیینی حاکی از آن است که، ترامپ ابتدا با اقداماتی مانند خروج از توافق برجام زمینه اجرای سیاست‌های خود را آماده کرد؛ سپس با طرح‌هایی مثل معامله قرن، ناتوی عربی، تلاش برای ترغیب ناتو به مشارکت در بحران های منطقه و عضویت کشورهای منطقه غرب آسیا در این سازمان، ترور شهید سلیمانی و ایده کاهش نفوذ ایران و محور مقاومت، کشاندن پای انگلیس به عنوان بازیگر مداخله‌گر در منطقه، تقسیم هزینه بحران های منطقه میان متحدان امریکا و جلوگیری از شکل‌گیری یک هژمون منطقه‌ای قصد دارد، استراتژی نظم امنیتی هوشمند را در منطقه غرب آسیا اجرایی کرده و بتدریج خروج کم خطر و آرام امریکا از منطقه را محقق کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selective Internationalism: Trump's strategy to create a smart security order in West Asia

نویسندگان [English]

  • Majid Abbasi 1
  • Seyed Reza Taghavinejad 2
1 Associate Professor, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University
2 PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

The idea of a strategy to move out of West Asia and turn to Southeast Asia since Obama's Presidency has been put forward in US foreign policy; And Trump seems to agree with that, despite his criticism of how the strategy is being implemented. The main purpose of this study is to answer the main question: What is Trump's plan to manage the political, economic and security developments in the West Asian region and implement the strategy of leaving the region and turning to East Asia in accordance with the interests of the United States and its allies? The findings of this study, using the theoretical framework of modern isolationism or selective internationalism and using descriptive-explanatory research method, show that Trump first prepared the ground for implementing his policies by taking measures such as withdrawing from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) agreement. Then, with projects such as Century Deal, Arab NATO, efforts to persuade NATO to participate in regional crises and membership of West Asian countries in this organization, the assassination of Shahid Soleimani and the idea of reducing Iran's influence and the axis of resistance, pulling Britain as an interventionist If the region intends to share the cost of regional crises among US allies and prevent the formation of a regional hegemony, it will implement a smart security order strategy in the West Asian region and gradually achieve a low-risk and quiet exit from the region. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selective Internationalism
  • regional security
  • Interventional Government
  • Smart Security Order
  • national interests