نویسنده = بشیر اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. فقه پویا(سیاسی)و کارآمد، قلمرو نوآوری امام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30465/cps.2021.31555.2515

علی داستانی بیرکی؛ مسعود جعفری نژاد؛ بشیر اسماعیلی