فقه پویا(سیاسی)و کارآمد، قلمرو نوآوری امام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی و مدیر کل مرکز آرشیو و اسناد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

10.30465/cps.2021.31555.2515

چکیده

امام خمینی با نگاهی عمیق و جامع به اسلام و فقه تاثیر بنیادی در جامعه ایجاد نمود و با نگاهی نو و نوآورانه به فقه جامعه را به قله سرافرازی و عزت رهنمون ساخت. امام با نگاه حداکثری به دین و تحقق کامل فقه به دنبال اداره معقول دنیای مردم بود. ایشان از آغاز نهضت در آرزوی تهیه و تدوین طرح جامع برنامه حکومت اسلامی و برنامه عملی مسلمانان بر اساس رساله فقیه بود. ایشان فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان می داند و بر این باور بود که فقه شیعه، غنی ترین فقه هاست که با زحمات طاقت فرسای علمای شیعه درست شده است. فقه از منظر ایشان شامل تمام ابعاد زندگی انسان است و جامعیت دارد. امام ضمن اعتقاد به فقه پویا و داشتن ویژگی های لازم آن، فقه را دریای بی پایان می داند که به درستی و راحتی می تواند پاسخگوی مدیریت جامعه باشد. لذا ایشان فقه اسلام را قابلیت انطباق با تمام مقتضیات و مسائل مستحدثه دانسته و آشنایی به شرایط جهانی و آگاهی کامل از زمان و خصوصیات صدور روایات و توجه به به نقش زمان و مکان را در اجتهاد را لازم می داند. امام ضمن پاسخگویی و به روز بودن و جامعیت فقه معتقد است که فقه ضامن رشد و مصلحت ملتها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic (political) and efficient jurisprudence, the realm of Imam's innovation

نویسندگان [English]

  • Ali Dastani Beiraki 1
  • Masoud Jafari nezhad 2
  • Bashir Esmaeili 2
1 Head of the Archives and Documents Center of Imam Khomeini Publishing House
2 Faculity Member and Assistant Profissor of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
چکیده [English]

Imam Khomeini with a deep and comprehensive view of Islam and jurisprudence created a fundamental impact on society and with a new and innovative view of jurisprudence led the society to the peak of pride and dignity. Imam with a maximum view of religion and the full realization of jurisprudence sought rational management of the people's world. From the beginning of the movement, he wished to prepare and compile a comprehensive plan for the Islamic government and a practical plan for Muslims based on the treatise of the jurist. He considers jurisprudence as a real and complete theory of human administration and believed that Shiite jurisprudence is the richest jurisprudence that has been created with the tireless efforts of Shiite scholars. From his point of view, jurisprudence includes all aspects of human life and is comprehensive. Imam, while believing in dynamic jurisprudence and having the necessary characteristics, considers jurisprudence as an endless sea that can be properly and easily responsible for the management of society. Therefore, he considers Islamic jurisprudence to be capable of adapting to all the requirements and new issues and considers familiarity with global conditions and full knowledge of the time and characteristics of issuing narrations and paying attention to the role of time and place in ijtihad. Imam, while answering and being up-to-date and comprehensive in jurisprudence, believes that jurisprudence guarantees the growth and interest of nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islam
  • jurisprudence
  • innovation
  • time and place