پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح (مطالعة موردی عهدنامة مکتوب خطاب به مالک اشتر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی‌فردوسی

چکیده

چکیده
صلح شعاری است که از غایت‌های علم سیاست محسوب می‌شود. برای این‌که صلح از حالت شعاری بیرون بیاید و در واقعیت عینی و وجوه اجتماعی و سیاسی عملیاتی شود نیاز به تکنیک دارد. امام علی (ع) یکی از بزرگان و اندیشمندان اسلامی است که در نامه‌اش به مالک اشتر، کارگزار خود، شیوه‌های اجرایی و کاملاً عملی برای رسیدن به صلح را ترسیم می‌‌کند. در این پژوهش بر شش تکنیک راهبردی امام علی (ع) در اندرزنامه به مالک اشتر با عنوان: 1. تکنیک متافیزیکی، 2. تکنیک تفهمی و پدیداری، 3. تکنیک تقدم عمل بر دانش (واقع‌گرایی)، 4. تکنیک نیت‌خوانی نکردن، 5. تکنیک بردباری و خاموشی خشم و 6. تکنیک تواضع و درویشی اشاره می‌کنیم و با استفاده از تحلیل محتوای نامه با روش پدیدارشناسی به نقد و ارزیابی اندیشۀ آن بزرگوار در مورد صلح می‌پردازیم. چهارچوب تئوریک به‌کاررفته در این پژوهش تکنیک‌‌های قدرت برگرفته از آثار مارتین هایدگر و میشل فوکو و جورجو آگامبن است، که در مورد اخلاق جایگاهی اندرزنامه‌نویسی اسلامی به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology techniques for Peace Imam Ali

نویسندگان [English]

  • rohollah eslami 1
  • Vahid bahrami 2
چکیده [English]

Abstract
Peace is Slogan and implementation this, one of the goal politic science. Technique is the instrumental that could possibility Operational this goal. Imam Ali is one of the great Islamic thinkers In his letter to Malik Ashtar his broker, Practices and methods quite feasible draws to achieve peace. 6 technique Imam Ali for peace are:
1-     Metaphysical Techniques
2-     Interpretative and phenomenal techniques
3-     Techniques performed prior knowledge (realism)
4-     Techniques Not prejudice
5-     Patience and late angry techniques
Humility and modesty technique

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words Phenomenology
  • Imam Ali
  • Treaty of Malek Ashtar
  • Peace
منابع
آگامبن، جورجو (1386). قانون و خشونت، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: فرهنگ صبا.
آگامبن، جورجو (1389). آپاراتوس چیست؟، ترجمۀ یاسر همتی، تهران: رخداد نو.
فوکو، میشل (1389). تولد زیست‌جهان، ترجمۀ رضا نجف‌زاده، تهران: نشر نی.
فیض‌الاسلام، سید علینقی (1351). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، خطبه‌ها و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام، تهران: کلاله خاور.
لیتل، ریچارد (1389). تحول در نظریه‌‌های موازنة قوا، ترجمۀ غلامعلی چگینی، تهران: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
لیوتار، ژان فرانسوا (1380). وضعیت پسامدرن، ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: گام نو.
ویتگنشتاین، لودویگ (1380). پژوهش‌های فلسفی، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: مرکز.
هایدگر، مارتین (1377). پرسش از تکنولوژی، مقالة برگرفته از فلسفۀ تکنولوژی، ترجمۀ شاپور اعتماد، تهران: مرکز.
 
Donnelly, Jack (2009). Realism and International Relations, London: Cambridge University Press.
Griffiths, Martin (1992). Realism, Idealism and International Politics A Reinterpretation, London and New York: Routledge.
Habermas, j. (1994). Knowledge and Human Interest, Translated by shaper, London: Cambridge polity press.
Heidegger, Martin (1993). Philosophical and Political Writings, Manfred Stassen (ed.), New York and London: Continuum.
 
منابع دیگر
آگامبن، جورجو (1390). وسایل بی‌هدف، یادداشت‌هایی در باب سیاست، ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: چشمه.
جعفری تبریزی، محمدتقی (1369). حکمت و اصول سیاسی اسلام، ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
فوکو، میشل (1389 ب). تئاتر فلسفه (گزیدة درس‌گفتارها، کوتاه‌نوشته‌ها و گفت‌وگوها)، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1389 ج). باید از جامعه دفاع کرد، ترجمۀ رضا نجف‌زاده، تهران: رخداد نو.
لوید، ژنویو (1387). عقل مذکر، ترجمۀ محبوبه مهاجر، تهران: نشر نی.
هابرماس، یورگن (1384). کنش ارتباطی، ج 1، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: روزنامة ایران.
هابرماس، یورگن (١٣٨٦). دگرگونی ساختاری حوزۀ عمومی، کاوش در باب جامعۀ بورژوازی، ترجمۀ جمال محمدی، تهران: افکار.
 
Griffiths, Martin (2009). Fifty Key Thinker in International Relation, London and Newyork: Routleuge.
Passerin D’entrèves, Maurizio (1994). The Political Philosophy of Hannah Arendt, London and New York: Routledge.
Wittgenstein, L. (1967). Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Cyril Barrett (ed.), Berkeley and Los Angeles: University of California Press.