دیپلماسی رسانه‌ای عربستان در مورد اسرائیل؛ مطالعه‌ی موردی « مرکز پخش خاورمیانه» (ام‌بی‌سی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

عربستان سعودی به‌عنوان یکی از کشورهای مهم در جنوب غرب آسیا، عملکرد پر فراز و نشیبی در عرصه‌ی سیاست خارجی در سطح منطقه داشته است؛ پس از روی کار آمدن ملک سلمان در سال 2015، تحولات زیادی در سیاست خارجی این کشور ملاحظه می‌شود؛ یکی از این تغییرات مهم، تغییر در سیاست‌های رسانه‌ای این کشور در قبال سایر کشورها از جمله رژیم صهیونیستی است؛ پژوهش حاضر قصد دارد دیپلماسی رسانه‌ای عربستان در مورد اسرائیل را پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان (یعنی از سال 2017) مورد بررسی قرار دهد؛ به‌همین منظور، یکی از مهمترین مراکز رسانه‌ای در عربستان برای پژوهش انتخاب شده است. این مرکز، «ام‌بی‌سی» یا «مرکز پخش خاورمیانه» نام دارد.
رویکرد پژوهش در این مقاله، کیفی است؛ روش جمع‌آوری داده‌ها، روش اَسنادی و روش تحلیل داده نیز تحلیل مضمون است؛ نمونه‌گیری نیز به روش هدفمند انجام شده است. در این پژوهش بیش از 200 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. اقتدار امنیتی و نظامی اسرائیل و عقلانیت رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات دفاعی، بخشی از مضامین فراگیر مستخرج در این پژوهش است. بازنمایی انجام شده از اسرائیل در شبکه-های ام‌بی‌سی در مجموع بازنمایی مثبتی است و اسرائیل را به‌عنوان دولتی مشروع، مقتدر و منطقی بازنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Media Diplomacy about Israel; The case study of Middle East Broadcasting Center (MBC)

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Amir Reza Tamaddon 2
1 Professor at the Imam Sadiq University (Culture & Communication Faculty
2 Ph.D. Candidate at the Imam Sadiq University (Culture & Communication Faculty)
چکیده [English]

As one of the most important countries in Southwest Asia, Saudi Arabia has had a tumultuous performance in the field of foreign policy at the regional level. After King Salman got into power in 2015, many changes have taken place in the country's foreign policy. One of these important changes is the change in the media policy towards other countries, and Israel is one of them. The issue of deal of the century in the 2018 by the United States President and the efforts of Saudi Arabia to normalize relations with the Zionist regime became the importance of Saudi diplomacy regarding the Zionist regime. This study aims to examine Saudi media diplomacy on Israel after the inauguration of Muhammad bin Salman (i.e. from 2017 to 2019); therefore, MBC (Middle East Broadcasting Center), one of the most important media centers in Saudi Arabia, which It has more than 15 satellite channels, was selected for this research.
The research approach is a qualitative, the collection method is documentary with the thematic analysis. Sampling was also performed in a possible targeted manner. More than 200 samples were examined, which resulted in 6 comprehensive themes. Israel's security and military authority and the Zionist regime's rationality in defensive actions are part of the comprehensive themes. The representation of Israel on MBC is positive in general, and it represents Israel as a legitimate, powerful, and rational state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media diplomacy
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Middle East Broadcasting Center
  • MBC
  • the Zionist Regime