دستکاری روایت در متون سیاسی ترجمه شده: بازتاب اخبار سیاسی ایران در رسانه‌های غربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان انگلیسی

چکیده

در دنیای کنونی برخی مردم متأثّر از روایاتی هستند که ساخته و پرداخته رسانه‌هاست. رسانه‌‌های خبری یکی از حوزه‌هایی است که روایت در آن نقش مهمی ایفا می‌کند. در این حوزه، روایت ابزاری است برای توصیف یک رویداد در راستای منافع و افکار مشخص که البته می‌تواند دستخوش دستکاری عوامل متعدد انسانی از جمله مترجمان باشد. بنابراین، تحقیق حاضر با تکیه بر نظریه روایت بیکر (Baker 2006) در نظر دارد تا نقش مترجمان در دستکاری روایی متون ترجمه شده خبری را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، 200 متن خبری فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن‌ها در رسانه‌های غربی جمع‌آوری شد. سپس متون اصلی و ترجمه‌ها به وسیله راهبردهای قاب‌بندی بیکر تجزیه و تحلیل گردید. پس از تحلیل داده‌ها، تأیید شد که «روایت» ابزاری برای ایجاد یک هویت جدید از یک شخص، گروه، سازمان، حکومت یا حتی یک کشور است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که «روایت» به ظریف‌ترین شکل ممکن می‌تواند مخاطب ناآگاه را آگاهانه به سمت یک هدفِ از پیش مشخص‌شده هدایت کند. همچنین مشخص شد که از بین راهبردهای قاب‌بندی بیکر، «اقتضای گزینش» بیشترین کاربرد و «برچسب‌زنی» کمترین کاربرد را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manipulation of Narratives in Translated Political Texts: The Reflection of Iran’s Political News in the West-supported Media

نویسندگان [English]

  • Mehdi Latifi Shirejini 1
  • Mahmoud Afrouz 2
1 PhD student in Translation Studies at Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor ,,Department of English Language and Literature University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the current world, some people are affected by narratives that are mostly made by the media. News media is one of the areas in which narration plays a significant role. In news media, narration is used as a tool to describe an event in the line with specific interests and thoughts, which, can be manipulated by different human agents, including translators. Therefore, the current study, relying on Baker's narrative theory (2006), aims to investigate translators’ role in narrative manipulation of translated news texts. To achieve this goal, 200 Persian news texts were collected along with their English translations in Western news media. Then original texts and their translations were analyzed using Baker’s framing strategies. After analyzing data, it became clear that narration is a tool to create a new identity of a person, group, organization, government or even a country. Furthermore, research has shown that narratives, in a subtle way, can lead the audiences toward a predefined goal. It was also found that among Baker's framing strategies, "selective appropriation" is mostly used and "labeling" is the least used strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary political texts
  • news translation
  • narrative theory
  • framing strategies
  • Mona Baker