هنچاکیان در انقلاب مشروطة ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ، پژوهش‌گر ارشد مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت کشور

چکیده

چکیده
حزب هنچاک از قدیمی‌ترین احزاب ارمنی بود که حوزة فعالیتش علاوه‌بر ارمنستان، روسیه، و عثمانی، ایران را نیز شامل می‌شد. رقابت آنان با احزاب ارمنی دیگر همانند داشناکسوتیون که هر دو در اواخر قرن نوزده تأسیس شده‌ بودند، به داخل مرز‌های ایران عصر مشروطه کشیده شد. هر‌چند بنابر شرایط، نام حزب رقیب (داشناکسوتیون) در تارک مبارزات مشروطه‌خواهی مردم ایران بیش‌تر درخشید، نمی‌توان از تأثیرات فکری و سیاسی هنچاکیان در ایران چشم پوشید. این مقاله به نقش این حزب در مناطقی از ایران، که جنبش مشروطه در آن گسترة بیش‌تری داشت، می‌پردازد. همچنین از مناسبات سیاسی و اجتماعی حزب ارمنی با احزاب دیگر در ایران پرده بر می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hunchakyan in the Iranian Constitutional Revolution

نویسنده [English]

  • Sayyed Said Jalali
چکیده [English]

Hunchak is one of the oldest Armenian parties which was active in Iran in addition to Armenia, Russia and Ottoman. Its competition with other Armenian parties like Dashnaktsutiune, which was also founded in the late 19th, was brought into the boundaries of Iran in the Iranian constitutional era. Although according to circumstances, the rival party‘s name (Dashnaktsutiune) shined more in Iranian constitutional struggles, the ideological and political effects of Hunchakyan in Iran cannot be ignored. This paper without any prejudice or moral judgment, investigates the role of this party in those areas of Iran which were more involved in the Iranian constitutional movement. Also it reveals the political and social relations of this party with other political parties of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Constitutional Revolution
  • Hunchakyan
  • Gilan
  • Eghikian
  • the Social Democrats
  • Armenians