مدیریت بین‌المللی پاندمی: نه استقبال از ناسیونالیسم و نه ناامیدی از همگرایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، استان مرکزی، ایران

چکیده

یکی از مهمترین جنبه‌های مدیریت بین‌المللی مسایل، تعارض میان کنش‌های ملی متاثر از خواهش‌های ناسیونالیستی و کنش‌های جمعی ناشی از تلاش‌های همگرایانه است. با نمایان شدن پاندمی کرونا در اوایل سال 2020 چگونگی مدیریت آن در سطح ملی و بین‌المللی به موضوعی مهم تبدیل شده است که طیفی از اقدامات ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود. شیوه مدیریت بین‌المللی پاندمی تاثیری بنیادی بر نظم بین‌المللی پساکرونا می‌گذارد. در این میان تحلیل‌های متکی بر دگرگونی‌های مهیج و فاقد چشم‌انداز تاریخی، عناصر به هم پیوسته نظام بین‌الملل را کم اهمیت جلوه می‌دهند و تصور تغییرات بنیادین را دارند، اما هنوز این مساله که چه چیزی رخ داده‌است و دقیقا چه چیزی تغییر کرده، بسیار نامعلوم و مبهم است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که: صورت‌بندی نظم بین‌المللی در دوران پاندمی کرونا چگونه است و مدیریت بین‌المللی این بحران از چه الگویی پیروی می‌کند؟ در پاسخ می‌توان گفت: در نظم بین‌المللی موجود، متاثر از پاندمی کرونا، خواهش‌های ناسیونالیستی غلبه نموده و تلاش‌های همگرایانه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با تردیدهای جدی مواجه شده‌است، اما به نظر می‌رسد که در بلندمدت نیاز به اقدامات همکاری جویانه و تلطیف ناسیونالیسم برای مدیریت جهانی چنین مسایلی رخ‌نمایی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Pandemic Management: Neither the reception of nationalism nor the despair of convergence

نویسنده [English]

  • Ebrahim Aghamohammadi
Assistant Professor of International Relations, Faculty of Humanities, Arak University, Markazi Province, Iran
چکیده [English]

Management of issues is the conflict between national actions influenced by nationalist demands and collective actions resulting from convergent efforts.. With the emergence of the Corona Pandem in early 2020, how to manage it nationally and internationally has become an important issue that includes a range of national and international actions. How international pandemic management has a fundamental impact on the post-Corona international order. Meanwhile, analyzes based on exciting changes with no historical perspective downplay the interconnected elements of the international system and imagine fundamental change, but it is still a question of what happened and what exactly.Changed, very vague and vague. The question here is: What pattern does the International Pandemic Management follow, and what will the post-Corona international order look like? In response, it can be said that although in the early stages of the Pandemic Crisis Management, nationalist demands have been overcome and convergent efforts at the regional and international levels have been seriously questioned, it seems that action is needed in the long run. Such convergences and the softening of nationalism for global governance have such issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Management
  • Pandemic
  • Corona
  • Nationalism
  • Convergence