تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اندیشه سیاسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 گروه مسائل ایران ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

4 گروه علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Paying Subsidies to Political Parties in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Pezhman Nematollahi 1
  • Ahmad Bakhshayesh Ardestani 2
  • Morteza Mahmodi 3
  • Bizhan Nayeri 4
1 PhD student , Department of Political Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Political Thought and Iran Issues, , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, ahmadbakhshi0912@gmail.com
3 Department of Iran Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Iran Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Parties need financial resources for continuous activity. In the Islamic Republic of Iran, the defined ways of paying membership fees and economic activities do not correspond to the activities of the parties, and usually popular help is used, which can expose the parties to affiliation. Put. Another way is to use government resources. In this study, we answered the question: "Can the payment of government subsidies to parties have a positive effect on the development and deepening of party culture?" Based on this question, we hypothesized that "the payment of government subsidies and aid to parties can contribute to the growth and development of parties in the country." The novelty of this research is that it provides a kind of approach for decision makers in the legislature and the Ministry of Interior to help them evaluate the method of allocating subsidies. In this way, whether this method relies on an intellectual and theoretical framework that promotes the growth of the party or will guide the affiliation of the parties. In fact, this research is a kind of pathology in terms of nature and descriptive-analytical method has been used in writing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Parties
  • party subsidies
  • party culture
  • Political Development
  • Islamic republic