مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق محیط زیست

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب

چکیده

یکی از ابزارهای که می‌توان از محیط زیست در عرصه بین‌المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت برای دولت‌ها است.امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است.در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسؤولیت بین المللی» می‌توان راهکارها ی ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم ؟که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی، مسئولت کیفری دولت‌ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می‌کنیم. براساس حقوق مسؤولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده‌ای مسائل محیط زیست را از بخش‌های حاشیه‌ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده‌اند. همچنین تأسیس دیوان کیفری بین-المللی به‌عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین‌المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می‌شود اما علی‌رغم این که موضوع مسئولیت بین‌المللی در حقوق بین‌الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین‌الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسئولیت بین‌المللی به‌صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International responsibility of governments for environmental violations

نویسنده [English]

  • Ali Faghih Habibi
Associate Professor , Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran
چکیده [English]

One of the tools through which the environment can be protected internationally is to create accountability for governments. Under international liability law, a country to which an act or omission is contrary to international law and regulation must compensate the country or countries affected by it, in effect a breach of any obligation under international law. A noteworthy point about international environmental law is its various dimensions and elements and the breadth of its issues, especially that part of environmental issues that is of a "cross-border" nature, such as border pollution and the destruction of the international environment. Today, world leaders are increasingly shifting environmental issues from the margins to the political agenda. Researchers in international law, on the other hand, have established rules regarding the responsibilities and obligations of governments, especially in responding to border demolition and pollution. On the other hand, the establishment of the International Criminal Court can be considered as one of the significant international measures in the criminal protection of non-overt environmental protection, but despite the fact that the issue of international responsibility has found a significant place in international law. In international environmental law and compensation in this area, the issue of international responsibility remains brief and vague, although in recent years its development has been better than before. The present article has investigated the criminal responsibility of governments in the field of environment using descriptive-analytical method and library and electronic resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • International Law
  • Criminal Liability
  • Governments
  • violations