مسئله هویت ملی ایران در گذر تاریخ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/cps.2021.33453.2620

چکیده

بررسی هویت ملی ایران در فرایند تحول تاریخی، می‌تواند مبنای بحث «تطور» محتوایی آن باشد. دعوایی که امروز در مباحث هویت ملی مشاهده می‌شود به واسطه دوگانه‌های شکل گرفته در این حوزه است؛ دوگانه ایران و اسلام، دوگانه اسلام و غرب و غیره. آن چه اهمیت دارد دیده شدن هویت ملی بر اساس منطق تطور است. به-این‌صورت‌ که هویت ملی ایران از مراحل مختلف تاریخی، مولفه‌هایی را جذب و همراه خود کرده است و این باعث شکل‌گیری هویت مستقر ایرانیان در طول تاریخ خود شده است؛ هر چند در  دوره مدرن با وجود امتزاج‌های عملی، در واقعیت اما در عالم نظر، هنوز چالش‌ها و موانع معرفتی زیادی وجود دارد. مقاله‌ی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مسئله هویت ملی ایران در بستر مراحل تاریخی‌اش چگونه قابل توضیح است؟ در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رهیافت‌‌ جامعه‌شناسی تاریخی به‌گونه-ای محتوایی به سئوال مذکور پاسخ داده می‌شود. فرضیه مقاله این است که هویت ملی ایران با طی‌کردن مراحل تاریخی باستانی، اسلامی و مدرن، عناصری را جذب و همراه خود کرده است که هم جنبه انباشتی و فرایندی این هویت تقویت شده و هم نحوه‌ بقا و بازتولید آن مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The issue of Iran's national identity in the course of history

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Hasanifar 1
  • Majid Abbaszadeh Marzbali 2
1 Assistant Perofessor of Political History, Institute for Humanities and Cultural Studies. Tehran. Iran
2 Ph.D in political science, Institute of Humanities and Cultural Studies. Tehran. Iran
چکیده [English]

The study of Iran's national identity in the process of historical transformation can be the basis for discussing its content "evolution". What is seen today in the debate over national identity is that the dispute over these territories is based on the dichotomies that have formed; The duality of Iran and Islam, the duality of Islam and the West, etc. It is important to see national identity according to the logic of evolution. In this way, the Iran's national identity from different historical stages, has absorbed and accompanied components, and this has led to the formation of the established identity of Iranians throughout its history. Although there are still many epistemological challenges and obstacles in the world of thought in the area of theory, despite the practical mixes in reality. This article tries to answer the question, what is the issue of Iran's national identity through its historical stages? In this research, using descriptive-analytical method and historical sociological approach, the above-mentioned question is answered in a content manner. The hypothesis of the article is that the Iran's national identity, through the ancient, Islamic and modern historical stages, has absorbed and accompanied elements that have strengthened both the cumulative and process aspects of this identity and how to survive and reproduce it Is located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran'
  • s national identity
  • Historical Process
  • Ancient Iran
  • Islamic Iran
  • contemporary Iran
  • Modernity