دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1400، صفحه 1-200 
4. جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام

10.30465/cps.2021.34043.2673

منصور ترکاشوند؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده


5. مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد

10.30465/cps.2021.35311.2729

جلال نظافت؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی