همه پرسی 2017 کردها و تحلیل بازخوردهای منطقه‌ای و بین المللی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی داتشگاه خوارزمی

10.30465/cps.2021.38477.2894

چکیده

در جنگ"چالدران" (1514 م)، قسمت بزرگی از کردستان ایران جدا و به دولت عثمانی اضافه شد. سقوط و تجزیه امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، موجب تقسیم سرزمین‌های عثمانی از جمله مناطق کردنشین شد. پس از آن انگیزه‌های آزادی خواهانه و ناسیونالیستی به تقلید از اروپائیان و دخالت قدرت‌های بزرگ از جمله انگلیس، کردها را بر آن داشت تا برای متمایز ساختن خود از دیگران تشکیل یک دولت مستقل کردی را مطرح نمایند. کردها بزرگ‌ترین گروه، بدون کشوری مستقل می‌باشند که ادعا می‌نمایند، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر را شامل می‌شوند. اکثریت این جمعیت در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق ساکن هستند که استقلال و تجزیه در یک پارچه، می‌تواند کردهای سایر کشورها را به پیروی از آن تشویق نماید.

سوالی که با آن مواجه می‌باشیم این است که چرا کردهای عراق، علی رغم فراهم بودن شرایط استقلال و تلاش آن‌ها تاکنون موفق به کسب استقلال نشده‌اند؟ و چرا در همه پرسی سال 1396 که بیشترین شانس را برای استقلال داشتند ناکام ماندند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابختنه ای و اسناد اینترنتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Positions of regional and international countries regarding the 2017 Kurdish referendum

نویسنده [English]

  • Seyed Mostafa Malihi
PhD in Private Law, Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract
Iraq has been the focus of Western countries, and the Iraqi Kurdish issue in West Asia is a major challenge, although the West and the United States wanted Kurdistan to remain under the Iraqi government, and Western countries use the Kurdish issue and the Iraqi crisis as leverage.
The current class structure, institutional framework, and rent-seeking economy of Iraqi Kurdistan have their roots in the 1990s, when Kurdish forces gained permanent control of the region. The new ruling class that emerged in that decade had a profoundly extractive character and exercised its power over a strategy of seizing public resources pursued through the control of political institutions and security forces.
In September 2017, the Iraqi Kurdistan Regional Government held a referendum on independence, despite the possibility of retaliation. The role that nationalism has played in maintaining the power structures of the region is prominent. Ethnic secession was the result of the will and agreement of the Iraqis themselves, Barzani who said that holding a referendum does not mean independence and is only in the hands of politicians to ask for independence with the help of the people of this geographical area to ask for independence. This is what were the positions of regional and international countries regarding the 2017 Kurdish referendum?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan referendum
  • position of countries in the region
  • Kurdish independence
  • America
  • Iran
  • Russia